Informace

 

KASTRAČNÍ POBYTY

Nově nabízíme kastrační pobyty pro kocourky i kočičky.

O co se jedná: Často je kastrace časově, prostorově nebo emociálně složitá pro vytíženou rodinu - u nás je kočička umístěná po dobu kastračního pobytu v klidném vytápěném pokojíčku s pelíšky a dekami na podlaze bez vyššího nábytku aby si první dny po operaci neublížila. Kastrace je dopředu po dohodě zajištěna u našeho veterináře v dojezdové vzdálenosti 20ti minut. Ihned po operaci zakapáváme oči kočičky očními kapkami, to se opakuje každých 15 minut dokud kočička nezačne mrkat. Zabrání se tím vysychání rohovky a následným zrakovým problémům. Kočička je monitorována neustále do doby kdy se začne probouzet z narkózy, pak je zajištěna čerstvá voda formou misky či fontánky a dietní strava. druhý den je již normální stravovací režim. Kocourci mohou být vyzvednuti následující den po kastraci, u kočiček se tato doba prodlužuje o dva dny.

CENÍK KASTRAČNÍCH POBYTŮ

KOCOURCI      2500,-Kč  (v ceně je zahrnuta kastrace, cesta k veterináři, dvoudenní pobyt, péče a strava)

KOČIČKY         3500,-Kč (v ceně je zahrnuta kastrace, cesta k veterináři, čtyřdenní pobyt, péče a strava)

 

Doprava kočiček je možná po předchozí domluvě, cena se odvíjí dle vzdálenosti.

V okruhu 50ti km od hotelu nabízíme možnost odvozu i navrácení kočiček naším vozem se speciálními prostornými klecemi s vybavením.

Ceník ubytování nově od 1.10.2023:

Den 1 až 3 – 450,- Kč na den (včetně stravy)
Den 4 až 7 – 400,- Kč na den (včetně stravy)
Další dny – 350,- Kč na den ( včetně stravy)

Vlastní strava - odečítá se 50Kč na den

Druhá kočička ve stejném pokoji - 350,-Kč na den ( včetně stravy)
Koupel a česání - 200,- Kč

NABÍDKA PŘÍSPĚVKU NA POJIŠTĚNÍ VAŠÍ KOČIČKY

15.09.2023 Kočičí hotel Vážení klienti mého Hotelu pro kočky Kotoko… i já vnímám současnou složitou dobu, která má bohužel občas dopad i na naše malé miláčky. Abych Vám tuto dobu alespoň trochu ulehčila, připravila jsem pro Vás na tento rok speciální akci. Stejně jako lidé, mohou mít i vaše kočky uzavřené své pojištění, které se jmenuje PetExpert. Toto pojištění Vám může krýt část nebo i celé náklady na škodu způsobenou vaším mazlíčkem, veterinární náklady, náklady na nalezení, opatrování apod. Já toto vnímám jako důležitou součást péče o naše miláčky, a proto jsem se rozhodla na toto pojištění všem mým klientům, kteří ho budou chtít využívat, přispět poukazem ve výši 2.000,- Kč na rok. Tento poukaz platí jak pro všechny balíčky (základní Start i komplexní Exclusive). Všem zájemcům domluvím schůzku s panem Davidem Tvrzníkem, majitelem poradenské kanceláře dinvest - www.dinvest.cz. Ten s Vámi probere všechny potřebné detaily, vše vysvětlí a pojištění s Vámi uzavře

 

Způsob nakládání s osobními údaji a ochrana soukromí

Naposledy upraveno: 15. září 2023

Kdo jsme?

Jsme KOTOKO s.r.o. a shromažďujeme, uchováváme a nakládáme s osobními údaji abychom Vám mohli poskytnout služby našeho hotelu pro kočky.

 

Když obdržíme nebo použijeme Vaše osobní údaje jsme regulováni zákony České republiky a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů, které platí v celé Evropské unii (spolu s Českou republikou) a jsme zodpovědni za tyto osobní informace v rámci „dozorové činnosti“ pro účel těchto zákonů.

Osobní údaje které shromažďujeme a užíváme

Údaje které shromažďujeme

 

Osobní údaje je kterákoli informace, která může být použita k identifikaci žijící osoby.

Jako součást služby Vaší kočce shromažďujeme následující osobní údaje pokud nám je poskytnete:

Jméno

E-mailovou adresu

Poštovní adresu

Telefonní číslo

Číslo Vašeho bankovního účtu (pouze v případě, že platby probíhají převodem na účet)

Vaše názory vyjádřené v korespondenci

 

Jak používáme Vaše osobní údaje

Používáme Vaše osobní údaje na komunikaci s Vámi, která se týká pobytu Vaší kočky u Vás. Budeme sdílet Vaše osobní údaje (jen v podobě informací na naší faktuře) s našimi účetními, daňovými poradci a dalšími profesionálními poradci. Můžeme sdílet Vaše osobní údaje pokud k tomu budeme vyzváni z hlediska zákona.

 

 

Jak dlouho uchováme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje neuchováme déle než 6 let od Vašeho posledního kontaktu s Vámi. Pokud nás budete kontaktovat ale nevyužijete našich služeb, uchováme Vaše osobní údaje po dobu 12-ti měsíců.

 

Důvody ke shromažďování a používání Vašich osobních údajů

Shromažďování a použití Vašich osobních údajů provádíme pouze s Vaším souhlasem. S Vaším souhlasem také uchováváme Vaše osobní údaje vyjma případů, kdy vyplývá uchování nebo umožnění přístupu k osobním údajům ze zákona nebo z naší povinnosti uchovávat adekvátní záznamy o příjmech a výdajích.

 

S kým sdílíme Vaše osobní údaje

Nikdy neposkytneme zdarma či za finanční náhradu Vaše osobní informace třetí osobě a budeme sdílet Vaše osobní údaje jen v případě, že nás o to požádáte, například v případě nutnosti veterinárního vyšetření Vaší kočky v době pobytu u nás.

 

Vaše práva

Dle GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) máte škálu práv která jsou zdarma přístupná a která Vás opravňují k:

Znalosti toho, co děláme s Vašimi osobními údaji a proč tomu tak je

Žádosti o informaci, jaké osobní údaje o Vás máme

Žádosti o opravu jakýchkoliv osobních údajů, které o Vás máme

Nesouhlasu s přímým marketingem

Podání žaloby k Úřadu pro ochranu osobních údajů

 

V závislosti na našich důvodech k používání informací, které o Vás máme můžete mít také nárok na:

Žádost abychom vymazali veškeré informace které o Vás máme

Elektronický transfer Vašich údajů přímo Vám nebo další organizaci

Vyjádření nesouhlasu s rozhodnutím, které má na Vás velký dopad

Vyjádření nesouhlasu s tím, jak používáme Vaše údaje

Zákaz našeho užívání Vašich údajů v jistých úkonech

 

Vždy se budeme snažit vyhovět Vaší žádosti, ale můžeme být ze zákona požádáni abychom uchovali nebo použili Vaše údaje. Prosím vezměte na vědomí: Vaše žádost může zpomalit výkon našich služeb Vám nebo je zcela znemožnit.

Pro další informace o Vašich právech a okolnostech, ve kterých nastupují se obraťte na Úřad pro ochranu osobních údajů, kde se dozvíte o právech jednotlivce v rámci Obecných nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Bezpečné uchovávání Vašich osobních údajů

Máme dostatečné zabezpečení k ochraně osobních údajů, abychom zabránili ztrátě nebo přístupu neautorizované osoby. K Vašim osobním údajům budou mít přístup pouze lidé, kteří jej potřebují v rámci výkonu své funkce. Vaše údaje použijí jen autorizovaným způsobem a musí zachovat mlčenlivost.

Máme také postup v případě možného prolomení ochrany osobních údajů. Informujeme Vás a příslušného dozorce o možném ohrožení ochrany dat pokud k tomu je důvod uvedený v zákoně.

 

Koho kontaktovat

Prosím kontaktujte Terezu Radfordovou na kotoko.cz@gmail.com pro realizaci kteréhokoliv ze svých práv nebo pokud máte stížnost týkající se důvodu záznamu Vašich údajů, jak s nimi bylo nakládáno nebo jak dlouho jsou uchovávány.

Také můžete kontaktovat nebo napsat

Obecná nařízení o ochraně osobních údajů Vám dává právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, který kontaktujete na adresu posta@uoou.cy nebo na stránkách htps://www.uoou.cz