Podmínky

DEFINICE

“My”, “Náš, Naše, Nám” znamená KOTOKO s.r.o., která provozuje KOTOKO Kočičí hotel
“Vy” a “Váš, Vaše” znamená Vás jako klienta
“Pracovní dny” znamená všechny dny v týdnu vyjma sobot, nedělí a státních svátků.
“Speciální poplatky” znamená platby, poplatky a náklady, které platíte Vy Nám, jak je uvedeno v odstavci 5, 6 a 8 níže.

Naše závazky

My se zavazujeme:

 1. Starat se o Vaši kočku v Našem kočičím hotelu po dobu, kterou jste si určili v Rezervačním formuláři (pod podmínkou, že Vaši objednávku přijmeme a proběhne platba).
 2. Součástí Naší výše uvedené péče je umístění Vaší kočky samostatně v jedné hotelové místnosti s odděleným venkovním klecovým výběhem (pokud si nebudete přát jiné umístění, např. dvě Vaše kočky v jedné hotelové místnosti společně).
 3. Součástí Naší výše uvedené péče je krmení Vaší kočky třikrát dennně s každodenní výměnou čerstvé vody. Krmíme Vaši kočku kvalitním kočičím žrádlem v měkké i granulové konzistenci (požíváme značky “Whiskas”, “Purina” apod.).
 4. Budeme s Vámi v kontaktu dle Vašeho přání pokud Vaše kočka onemocní.
 5. Zařídíme služby o kterých se s Vámi písemně dohodneme. Například transport Vaší kočky na určené místo vyzvednutí, transport Vaší kočky k veterináři, poplatky za veterinární péči, poplatky za léky. Tyto zvláštní služby poskytneme po Vašem písemném souhlasu s jejich provedením a Vaším závaz kem peněžní úhrady za vzniklé náklady a finanční závazky, které jsme za Vás převzali.
 6. Pokud má Vaše kočka speciální dietní nároky, zavazujeme se krmit Vaši kočku dle Vašich požadavků, pokud Nás na výše uvedené včas písemně upozorníte a doplatíte případný cenový rozdíl pčed zahájením pobytu Vaší kočky u Nás.
 7. V nepravděpodobném případě, kdy by Vaše kočka onemocněla zranila se nebo zemřela v době, kdy pobývá u Nás a nemoc, poranění či úmrtí by bylo způsobeno Naší neopatrností nebo zanedbáním, vyplatíme Vám kompenzační částku maximálně 3000Kč (tři tisíce korun českých) za jedno zvíře. Nevyplatíme Vám kompenzační částku za jakoukoliv nemoc, poranění či úmrtí, které je způsobeno nepředvídatelnými událostmi nebo kterými Vaše kočka trpěla již při svém příjezdu k nám nebo bylo způsobeno nedostatečnou imunizací nebo léčbou Vaší kočky.Také nebudeme poskytovat kompenzaci za běžná onemocnění, malá poranění nebo choroby či poranění, která nepotřebují péči veterináře.
 8. Pokud má Vaše kočka komerční hodnotu vyšší než 3000Kč (tři tisíce korun českých) musíte Nás o tom informovat a uvést přesnou částku hodnoty kočky písemně nejméně 3 dny před pobytem Vaší kočky u nás a My Vám nabídneme podmínky připojištění.
 9. Pokud budeme nuceni zrušit celou rezervaci pobytu Vaší kočky u Nás nebo její část z důvodu nepředvídatelných okolností nebo událostí, vrátíme Vám celou zálohu nebo plnou částku za pobyt, kterou jste nám zaplatili a za každý zrušený den pobytu Vám zaplatíme 150Kč (sto padesát korun českých) oproti písemnému souhlasu s nabízenou částkou, která bude konečná bez dalších kom penzací za Vámi utrpěnou finanční ztrátu.

Vaše závazky

Zavazujete se:

 1. Pokud nedojde k jiné dohodě, požadujeme zaplacení poloviny částky za pobyt kočičky 7 dní před zahájením pobytu a zbytek v den příjezdu.
 2. Platba může být formou bankovního převodu i předání hotovosti.
 3. Zaplatíte speciální poplatky při vyzvednutí své kočky. Souhlasíte, že pokud Nám nezaplatíte při odvozu kočky speciální poplatky, budete Nám za každých 24 hodin prodlení platit částku 1000Kč (tisíc korun českých) jako pokutu, která se připočítává k celkové částce za speciální poplatky.
 4. Při příjezdu s Vaší kočkou Nám ukážete platný očkovací průkaz ve kterém bude jasně uvedeno, že Vaše kočka má platná veškerá základní očkování pro kočky,popřípadě nám podepíšete prohlášení, že jakékoliv onemocnění zaviněné absencí očkování Vaší kočky bude na Vaše riziko.
 5. Pokud nezaplatíte naše poplatky (v to jsou zahrnuty i naše speciální poplatky) do data určeného touto smlouvou, můžeme Vám dle svého vlastního uvážení (a odděleně od zákonných nároků, které si můžeme činit) připočítávat úrok 20% ročně za nesplacené poplatky (i naše speciální poplatky). Souhlasíte s tím, že v případě soudního vyrovnání Nám take vyrovnáte jakékoli právní výdaje, které bychom měli ohledně soudního vymáhání Vašeho dluhu.
 6. Sohlasíte s těmito podmínkami a budete se jimi řídit.